Podmínky IG komunity

 1. Soutěž pořádá BONAVENTURA GmbH.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit sledující, kteří jsou starší 18 let (pokud není v prozradí jinak) a mají bydliště v Německu, Švýcarsku nebo Rakousku. Účastí v této soutěži souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami zde uvedenými.
 3. Výhra je dle znění na zveřejněném výherním textu. Výherci budou uvedeni jménem v komentářích nebo kontaktováni soukromou zprávou. Výherci musí kontaktovat BONAVENTURA GmbH do 24 hodin po vyhlášení nebo ve lhůtě uvedené v soutěži. Po tomto období si BONAVENTURA vyhrazuje právo vybrat nové výherce.
 4. BONAVENTURA vybere vítěze ze všech přihlášených účastníků v předem oznámeném termínu.
 5. Výherci budou určeni po datu uzávěrky v rámci náhodného losování ze všech účastníků. Pokud je soutěž spojena s úkolem, budou do slosování zařazeni pouze ti účastníci, kteří úkol splnili správně.
 6. Výhra není povolena pro další prodej a převod. Platba v hotovosti nebo výplata věcné ceny není možná.
 7. Vyloučena je pouze zprostředkovaná účast na dárcích prostřednictvím poskytovatelů dárkových vyhledávačů na internetu. Protože takoví poskytovatelé brání platformě BONAVENTURA, vyhrazuje si BONAVENTURA právo tyto poskytovatele zablokovat.
 8. Souhlasíte s tím, že BONAVENTURA může uchovávat vaše údaje po dobu trvání soutěže a může vás kontaktovat. BONAVENTURA souhlasí s tím, že bude dodržovat předpisy o ochraně dat a mediálních zákonech, pokud jde o uložená data všech účastníků. BONAVENTURA nepředává údaje třetím stranám.
 9. Přímo se mohou zúčastnit pouze jednotlivé osoby. Zastupování není povoleno. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti BONAVENTURA a kooperační partneři zapojení do rozdávání, jakož i jejich příbuzní. Pro skutečnou výhru musí být uvedena skutečná, úplná jména.
 10. Soutěž není propojena s Facebookem a Instagramem a jinými sociálními médii a není jimi žádným způsobem sponzorována, podporována ani organizována. Příjemcem vámi poskytnutých informací není Facebook nebo Instagram, ale BONAVENTURA.
 11. Účast v soutěži probíhá výhradně prostřednictvím příspěvku pod odpovídajícím příspěvkem na příslušné sociální síti nebo domovské stránce BONAVENTURA.
 12. BONAVENTURA si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení diskvalifikovat kteréhokoli účastníka, u kterého bude zjištěno, že manipuluje s procesem odesílání Soutěže, s fungováním této Soutěže nebo že porušuje Podmínky nebo je podezřelý z manipulace s nimi. BONAVENTURA si vyhrazuje právo diskvalifikovat kteréhokoli účastníka a/nebo ztratit jakoukoli odměnu od účastníka, o kterém se domnívá, že se dopustil podvodných praktik a/nebo činností nebo jiných činností, které poškozují tuto soutěž nebo proces odesílání soutěže. Podvodné činnosti zahrnují, ale nejsou omezeny na:

A). jakýkoli čin podvodu a/nebo podvodu a/nebo podvádění

b). odeslání odpovědí a/nebo příspěvků a/nebo odpovědí jakoukoli jinou osobou než fyzickou osobou, která je jmenovitě zapojena do Soutěže; a/nebo

C). předkládání odpovědí a/nebo záznamů a/nebo odpovědí zcela nebo částečně prostřednictvím a/nebo generovaných prostřednictvím jakéhokoli elektrického zařízení, počítače, předem naprogramovaného modemu nebo jakéhokoli jiného způsobu nebo zařízení, které je v rozporu s odesláním odpovědí a/nebo vstupy a/nebo odpovědi.

 1. Pořadatel si výslovně vyhrazuje právo ukončit soutěž bez předchozího upozornění a bez udání důvodů. To se týká zejména jakýchkoli důvodů, které by narušily nebo znemožnily plánovaný průběh dárkového poukazu.
 2. Dotazy, komentáře nebo stížnosti k této soutěži neposílejte na Facebook/Instagram, ale na service@mybonaventura.de
 3. Facebook, Instagram a další sociální média budou odškodněna a chráněna za jakékoli škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně poplatků a nákladů na právní zastoupení v přiměřeném rozsahu) vyplývající z jakýchkoli nároků souvisejících s tímto darem.
 4. Ustanovení o oddělitelnosti: Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek účasti nebo se stane zcela nebo zčásti neplatné, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek účasti. Místo neplatného ustanovení se použije právně přípustné ustanovení, které se z ekonomického hlediska nejvíce blíží smyslu a účelu vyjádřeným v neplatném ustanovení. Totéž platí v případě mezery v těchto podmínkách účasti.
 5. Právní postih je vyloučen.
 6. BONAVENTURA si vyhrazuje právo upravit tyto podmínky účasti.