Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje Správce

1.1Jsme rádi, že jste navštívili naše stránky a děkujeme za Váš zájem. Na následujících stránkách vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni.

1.2Správcem odpovědným za zpracování údajů na této webové stránce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je BONAVENTURA GmbH, Gartenstr. 59, 18119 Rostock, Deutschland, Tel.: +49 381 779 999 89, E-mail: service@mybonaventura.de. Správcem pověřeným zpracováním osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3Tento web používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. objednávky nebo dotazy na správce). Šifrované připojení poznáte podle řetězce znaků https:// a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Sběr dat, když navštívíte naše webové stránky

Při používání našich webových stránek pouze pro informaci, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru (tzv. „soubory protokolu serveru“). Když navštívíte naši webovou stránku, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám mohli web zobrazit:

  • Naše navštívené webové stránky
  • Datum a čas v okamžiku přístupu
  • Množství odeslaných dat v bajtech
  • Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
  • Použitý prohlížeč
  • Použitý operační systém
  • Použitá IP adresa (pokud existuje: v anonymizované podobě)

Zpracování údajů se provádí v souladu s čl. 6 (1) bod f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našeho webu. Údaje nebudou předávány ani jinak využívány. Vyhrazujeme si však právo následně zkontrolovat soubory protokolu serveru, pokud existují nějaké konkrétní náznaky nezákonného použití.

3) Hosting

Hosting od Shopify
Za účelem hostování a zobrazování online obchodu na internetové na základě zpracování podle našich pokynů. Všechny údaje shromážděné na našich webových stránkách jsou zpracovávány na serverech Shopify. V rámci výše uvedených služeb Shopify mohou být data převedena také do Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. nebo Shopify ( USA) Inc. pro další zpracování naším jménem. V případě, že jsou údaje předány společnosti Shopify Inc. v Kanadě, je odpovídající úroveň ochrany údajů zaručena rozhodnutím Evropské komise o přiměřenosti.
Pro více informací o zásadách ochrany osobních údajů Shopify navštivte následující webovou stránku: https://www.shopify.com/legal/privacy
Další zpracování na jiných serverech, než jsou výše uvedené servery Shopify, bude probíhat pouze v rozsahu následujících informací.

4) Soubory cookie

Abychom vaši návštěvu našich webových stránek zatraktivnili a umožnili používání některých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem terminálu a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají specifické informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze a také hodnoty IP adresy podle individuálních požadavků. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Dobu trvání příslušného ukládání cookies můžete zkontrolovat v přehledu nastavení cookies vašeho webového prohlížeče.

V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými námi nastavenými soubory cookie, probíhá zpracování v souladu s čl. 6 (1) bod b GDPR buď pro plnění smlouvy nebo v souladu s čl. 6 (1) bod f GDPR, abychom chránili naše oprávněné zájmy na co nejlepší funkčnosti webu a uživatelsky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránky.
Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají dělat naše stránky pro vás zajímavějšími. Za tímto účelem se na váš pevný disk při návštěvě našich webových stránek ukládají také soubory cookie od partnerských společností (cookies třetích stran). O používání těchto souborů cookie a rozsahu shromažďovaných informací v každém případě budete informováni jednotlivě a odděleně v následujících částech.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo pro určité případy nebo obecně přijetí cookies vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Najdete je pro příslušné prohlížeče pod následujícími odkazy:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

- Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Vezměte prosím na vědomí, že funkčnost našich webových stránek může být omezena, pokud nejsou přijímány soubory cookie.

5) Kontaktujte nás

5.1Když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), shromažďujeme osobní údaje. Které údaje se shromažďují v případě kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně za účelem odpovědi na váš požadavek nebo pro navázání kontaktu a pro související technickou administrativu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem odpovědět na vaši žádost v souladu s čl. 6 (1) bod f GDPR. Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 (1) bod b GDPR. Vaše údaje budou vymazány po konečném zpracování vašeho dotazu; je tomu tak, lze-li z okolností dovodit, že předmětné skutečnosti byly s konečnou platností objasněny, pokud zákonné povinnosti uchovávání nestanoví jinak.

5.2WhatsApp Business

Návštěvníkům našeho webu nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím zpravodajské služby WhatsApp společnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Pro tento účel používáme takzvanou „Business Version“ WhatsApp.

Pokud nás kontaktujete přes WhatsApp v souvislosti s konkrétní obchodní transakcí (např. zadanou objednávkou), uložíme a použijeme číslo mobilního telefonu, které používáte na WhatsApp, a – pokud je poskytnuto – vaše křestní jméno a příjmení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b. GDPR ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. Na základě stejného právního základu vás prostřednictvím WhatsApp požádáme o poskytnutí dalších údajů (číslo objednávky, zákaznické číslo, adresa nebo e-mailová adresa), je-li to nutné, abychom mohli váš dotaz přiřadit ke konkrétní transakci. .

Pokud použijete náš kontakt WhatsApp pro obecné dotazy (např. o rozsahu služeb, dostupnosti nebo našich webových stránkách), uložíme a použijeme číslo mobilního telefonu, které používáte na WhatsApp, a – pokud je poskytnuto – vaše jméno a příjmení v souladu s čl. . 6 odst. 1 lit. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním a rychlém poskytnutí požadovaných informací.

Vaše údaje budou vždy použity pouze k zodpovězení vašeho požadavku prostřednictvím WhatsApp. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám.

Vezměte prosím na vědomí, že WhatsApp Business získává přístup k adresáři mobilního zařízení, které k tomuto účelu používáme, a automaticky přenáší telefonní čísla uložená v adresáři na server mateřské společnosti Facebook Inc. v USA. K provozování našeho účtu WhatsApp Business používáme mobilní zařízení, jehož adresář ukládá pouze kontaktní údaje WhatsApp těch uživatelů, kteří nás také kontaktovali přes WhatsApp.

Tím je zajištěno, že každá osoba, jejíž kontaktní údaje WhatsApp jsou uloženy v našem adresáři, již souhlasila s přenosem svého telefonního čísla WhatsApp z adresářů svých chatových kontaktů v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. GDPR při prvním použití aplikace na svém zařízení přijetím podmínek používání WhatsApp. Přenos dat takových uživatelů, kteří nepoužívají WhatsApp a/nebo nás nekontaktovali přes WhatsApp, je proto vyloučen.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů WhatsApp, stejně jako vaše práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí, naleznete v informacích o ochraně údajů WhatsApp: https://www.whatsapp.com/ legal/?eea=1#privacy-policy

6) Zpracování údajů při otevření zákaznického účtu a pro zpracování smlouvy

Podle Čl. 6 (1) bod b GDPR budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem plnění smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Zákaznický účet je možné kdykoliv smazat. To lze provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi poskytnuté údaje uchováváme a používáme pro zpracování smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na daňové a obchodní lhůty uchovávání a po uplynutí těchto lhůt smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo pokud zákon nepovolí další použití údajů bylo vyhrazeno naší stránkou, o čemž vás budeme níže informovat.

7) Použití klientských dat pro přímou inzerci

7.1Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového newsletteru, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jedinými povinnými údaji pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších možných údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Pro zasílání newsletterů používáme tzv. postup double opt-in. To znamená, že vám nebudeme zasílat e-mailový newsletter, pokud nám výslovně nepotvrdíte, že souhlasíte se zasíláním takového newsletteru. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení, že si přejete dostávat budoucí zpravodaje, kliknutím na příslušný odkaz.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 (1) bod a GDPR. Když se zaregistrujete k odběru newsletteru, uložíme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a také datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme, když se zaregistrujete k odběru newsletteru, budou použity výhradně pro účely reklamy prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru nebo zasláním zprávy výše uvedené odpovědné osobě. Po vašem zrušení bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu newsletterů, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterých informujeme vás v tomto prohlášení.

7.2Newsletter přes Klaviyo

Naše e-mailové zpravodaje jsou zasílány prostřednictvím poskytovatele technických služeb „Klaviyo“, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA (http://www.klaviyo.com/), kterému předáváme údaje, které jste poskytli, když přihlášeni k odběru newsletteru. Toto zasílání se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání propagačního, bezpečného a uživatelsky přívětivého systému newsletterů. Vezměte prosím na vědomí, že vaše data jsou obvykle přenesena na server Klaviyo v USA a tam uložena.

Klaviyo používá tyto informace k zasílání newsletteru naším jménem. Klaviyo nepoužívá data příjemců našich newsletterů k tomu, aby jim sama psala nebo je předávala třetím stranám.
Abychom chránili vaše údaje v USA, máme se společností Klaviyo smlouvu o zpracování údajů („Data-Processing-Agreement“), ve které se Klaviyo zavazuje chránit údaje našich uživatelů, zpracovávat je naším jménem v souladu se svými údaji. ochrannými předpisy a zejména je nepředávat třetím osobám.

Pravidla ochrany údajů společnosti Klaviyo si můžete prohlédnout zde: https://www.klaviyo.com/privacy

8) Zpracování údajů za účelem vyřízení objednávky

8.1Námi shromážděné osobní údaje budou v rámci zpracování smlouvy předány přepravní společnosti pověřené dodáním, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáme pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování platby, pokud je to nutné pro zpracování platby. Pokud jsou využíváni poskytovatelé platebních služeb, níže vás o tom výslovně informujeme. Právním základem pro přenos údajů je čl. 6 (1) bod b GDPR.

8.2Využití poskytovatelů platebních služeb

- Amazon Pay
Pokud zvolíte platební metodu „Amazon Pay“, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen „Amazon Payments“), kterému předá informace, které jste uvedli při objednávkovém procesu, spolu s informacemi o Vaší objednávce v souladu s čl. 6 (1) bod b GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb u poskytovatele platebních služeb Amazon Payments a pouze v nezbytném rozsahu. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Amazon Payments naleznete na https://pay.amazon.com/uk/help/201751600
- Apple Pay
Pokud zvolíte platební metodu „Apple Pay“ společnosti Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko, bude zpracování platby provedeno prostřednictvím funkce „Apple Pay“ vašeho koncového zařízení provozovaného s iOS, watchOS nebo macOS odepsáním částky z platební karty uložené pomocí „Apple Pay“. Apple Pay využívá bezpečnostní funkce zabudované do hardwaru a softwaru vašeho zařízení k ochraně vašich transakcí. Pro uvolnění platby je tedy nutné zadat vámi předem definovaný kód a ověřit jej pomocí funkce „Face ID“ nebo „Touch ID“ vašeho terminálu.
Za účelem zpracování platby budou vaše informace poskytnuté během procesu objednávky spolu s informacemi o vaší objednávce předány společnosti Apple v zašifrované podobě. Apple poté tato data znovu zašifruje pomocí specifického klíče pro vývojáře, než jsou data přenesena poskytovateli platebních služeb platební karty uložené v Apple Pay ke zpracování platby. Šifrování zajišťuje, že k platebním údajům má přístup pouze web, ze kterého byl nákup uskutečněn. Po provedení platby společnost Apple odešle číslo účtu vašeho zařízení a dynamický bezpečnostní kód specifický pro transakci na původní web, aby platbu potvrdil.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány v popsaných přenosech, je zpracování prováděno výhradně za účelem zpracování plateb v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR.
Apple uchovává anonymizované údaje o transakcích, včetně přibližné částky nákupu, přibližného data a času a zda byla transakce úspěšně dokončena. Anonymizace zcela vylučuje jakoukoli osobní referenci. Apple používá anonymizovaná data ke zlepšení Apple Pay a dalších produktů a služeb Apple.
Když používáte Apple Pay na iPhonu nebo Apple Watch k dokončení nákupu přes Safari na Macu, Mac a autorizační zařízení komunikují prostřednictvím šifrovaného kanálu na serverech Apple. Apple tyto informace nezpracovává ani neukládá v žádném formátu, který by vás mohl osobně identifikovat. Možnost používat Apple Pay na Macu můžete zakázat v předvolbách iPhonu. Přejděte na „Wallet & Apple Pay“ a deaktivujte „Povolit platby na Macu“.
Další informace o ochraně osobních údajů Apple Pay naleznete na následující webové adrese: https://support.apple.com/en-gb/HT203027
- Průhledná
Pokud je zvolen způsob platby „Klarna Rechnungskauf“ nebo (je-li nabízen) způsob platby „Klarna Splátkový nákup“, platbu zpracuje Klarna AB (publ)[https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“). Aby bylo možné zpracovat platbu, vaše osobní údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo a IP adresa) a také údaje související s objednávkou (např. Fakturovaná částka, předmět, druh dodávky) je předána společnosti Klarna za účelem ověření totožnosti a bonity, pokud jste s tím výslovně souhlasili v souladu s čl. 6 (1) bod a GDPR v rámci objednávkového procesu. Na adrese: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/en_gb/checkout se můžete podívat, kterým úvěrovým agenturám mohou být vaše data předána.
Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou ve výsledku zápočtu zahrnuty hodnoty skóre, vycházejí z uznávaných vědeckých, matematicko-statistických metod. Výpočet hodnot skóre zahrnuje, ale není omezen na, adresní data. Klarna získané informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení využívá pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy správci odpovědnému za zpracování údajů nebo společnosti Klarna. Klarna však může být nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb v souladu se smlouvou.
S vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Klarna týkajícími se subjektů údajů nacházejících se v Německu https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_en/data_protection .pdf
nebo ohledně subjektů údajů nacházejících se v Rakousku https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf
- Paypal
Když platíte přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo – pokud je to nabízeno – „nákup na účet“ nebo „platba na splátky“ přes PayPal, předáme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). Převod probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze pokud je to nezbytné pro zpracování plateb.
PayPal si vyhrazuje právo provádět kontroly kreditu u platebních metod kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo, je-li to nabízeno, „nákupem na účet“ nebo „platbou na splátky“ přes PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na určení vaší platební schopnosti podle čl. 6 (1) bod f GDPR. PayPal používá výsledek hodnocení úvěruschopnosti ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodování o poskytnutí příslušné platební metody. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou ve výsledku zápočtu zahrnuty hodnoty skóre, vycházejí z uznávaných vědeckých, matematicko-statistických metod. Výpočet hodnot skóre zahrnuje, ale není omezen na, adresní data. Další informace o zákonech na ochranu údajů, včetně používaných úvěrových agentur, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti PayPal na adrese: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- Shopify Payments
Využíváme poskytovatele platebních služeb „Shopify Payments“, 3. patro, Europe House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Pokud zvolíte platební metodu nabízenou poskytovatelem platebních služeb Shopify Payments, platbu zpracuje poskytovatel technických služeb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko, kterému předáme informace, které jste poskytli v souvislosti s vaší objednávkou (jméno, adresa, číslo účtu, třídicí kód, případně číslo kreditní karty , částka faktury, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 (1) bod f GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb se Stripe Payments Europe Ltd. a pouze v nezbytném rozsahu. Zásady ochrany osobních údajů služby Shopify Payments si můžete prohlédnout na adrese: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stripe Payments Europe Ltd. si můžete prohlédnout na adrese: https://stripe.com/en-de/privacy.
- OKAMŽITĚ
Pokud zvolíte platební metodu „SOFORT“, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo (dále jen „SOFORT“), kterému společně předáme vaše údaje poskytnuté během procesu objednávky. s informacemi o Vaší objednávce v souladu s čl. 6 (1) bod b GDPR. SOFORT je součástí skupiny Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko). Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb u poskytovatele platebních služeb SOFORT a pouze v nezbytném rozsahu. Zásady ochrany osobních údajů společnosti SOFORT si můžete prohlédnout na: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/.

9) Použití videí

9.1Použití videí YouTube

Tato webová stránka používá funkci vkládání YouTube pro zobrazení a přehrávání videí nabízených poskytovatelem YouTube, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irsko („Google“).

Za tímto účelem se používá režim rozšířené ochrany dat, aby se podle informací poskytovatele zajistilo, že informace o uživateli budou uloženy pouze po spuštění funkce přehrávání videa. Když je spuštěno přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel nastaví soubory cookie „YouTube“ za účelem shromažďování informací o chování uživatelů. Podle indicií z YouTube je použití těchto souborů cookie mimo jiné určeno k zaznamenávání statistik videa, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k ​​zamezení nesprávným akcím. Pokud jste přihlášeni do Google, vaše informace budou po kliknutí na video přímo spojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete být přidruženi ke svému profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako profily použití a vyhodnocuje je. Takové hodnocení probíhá zejména podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a to na základě oprávněných zájmů společnosti Google při vkládání personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo poptávkově orientovaného designu svých webových stránek. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž k uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube. Při používání YouTube mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. v USA.

Bez ohledu na to, zda se vložené video přehrává, je při návštěvě této webové stránky vytvořeno připojení k síti Google „dvojité kliknutí“. To může vyvolat další zpracování údajů mimo naši kontrolu.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů YouTube naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na adrese: www.google.com/policies/privacy/.

V rozsahu požadovaném zákonem jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 (1) bod a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, postupujte podle výše uvedeného postupu.

9.2Použití videí Vimeo

Na našich webových stránkách jsou vložené pluginy videoportálu Vimeo of Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Když vstoupíte na stránku našeho webu, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Vimeo. Obsah pluginu je Vimeo přenášen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace obdrží Vimeo informaci, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte účet Vimeo nebo nejste aktuálně přihlášeni k Vimeo. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí přímo z vašeho prohlížeče na server Vimeo v USA a tam se ukládají.

Pokud jste přihlášeni na Vimeo, může Vimeo okamžitě přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu účtu Vimeo. Pokud interagujete s pluginy (např. stisknutím tlačítka Start u videa), tyto informace se také přenesou přímo na server Vimeo a tam se uloží.

Popsané operace zpracování údajů se provádějí v souladu s čl. 6 (1) bod f GDPR, a to na základě oprávněného zájmu společnosti Vimeo o průzkum trhu a návrh služby podle potřeb.

Pokud nechcete, aby Vimeo přiřadilo data shromážděná prostřednictvím našich webových stránek přímo vašemu účtu Vimeo, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Vimeo.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Vimeo, jakož i vaše související práva a nastavení ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy

U videí z Vimeo, která jsou vložena na naše stránky, je automaticky integrován sledovací nástroj Google Analytics společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. To se týká vlastního sledování Vimeo, ke kterému nemáme přístup a které nemůže být ovlivněno našimi stránkami. Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé web používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky budou obecně přenášeny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických, kde mohou být také přenášeny na servery společnosti Google LLC.

Toto zpracování se provádí v souladu s čl. 6 (1) bod f GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Vimeo o statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

V rozsahu požadovaném zákonem jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 (1) bod a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, postupujte podle výše uvedeného postupu.

10) Online marketing

Facebook pixely pro vytváření vlastních publik s rozšířenou funkcí porovnávání dat (s nástrojem pro souhlas s cookies)
V rámci naší online nabídky je aplikován tzv. „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook v režimu rozšířeného párování dat. Provozuje jej společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“).
Pokud uživatel, který dal svůj výslovný souhlas, klikne na námi umístěnou reklamu a přehránou na Facebooku, je k URL naší propojené stránky přidáno pomocí pixelů Facebooku. Tento parametr URL se pak po jeho přeposlání zadá do prohlížeče uživatele prostřednictvím souboru cookie, který si nastavuje naše odkazovaná stránka sama. Kromě toho tento soubor cookie shromažďuje specifické informace o zákaznících, jako je e-mailová adresa, kterou shromažďujeme na našem webu spojeném s Facebookem během transakcí, jako jsou nákupy, registrace účtu nebo registrace (pokročilé párování dat). Cookie je pak čtena Facebook Pixel a umožňuje data, včetně konkrétních zákaznických dat, předat Facebooku.
Pomocí Facebook pixelu s rozšířenou funkcí párování dat je Facebook schopen určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. „Facebookové reklamy“). V souladu s tím bude Facebook pixel s rozšířenou funkcí porovnávání dat pro zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku prezentován pouze uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří projevili určité vlastnosti (např. navštívených webových stránek), které přenášíme na Facebook (takzvané „vlastní publikum“). Při používání Facebook pixelů chceme také zajistit, aby naše Facebook reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující. To nám umožňuje vyhodnocovat efektivitu facebookových reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu sledováním, zda byli uživatelé po kliknutí na facebookovou reklamu přesměrováni na naši webovou stránku („konverze“). Ve srovnání se standardní variantou Facebook Pixel nám funkce rozšířeného párování dat pomáhá lépe měřit efektivitu našich reklamních kampaní tím, že sleduje více přidružených konverzí.
Všechna přenášená data jsou ukládána a zpracovávána společností Facebook, aby umožnila připojení k příslušnému uživatelskému profilu a umožnila společnosti Facebook používat data pro vlastní reklamní účely v souladu s pokyny pro používání dat na Facebooku (https://www.facebook.com/ o/soukromí/). Údaje mohou Facebooku a jeho partnerům umožnit umísťovat reklamy na Facebook i mimo něj.
Tyto procesy podléhají výslovnému souhlasu v souladu s čl. 6 (1) bod a GDPR.
Souhlas s používáním Facebook pixelu mohou udělit pouze uživatelé, kteří jsou starší 13 let. Pokud jste mladší, požádejte o povolení svého rodiče nebo opatrovníka.
Informace generované Facebookem se obvykle přenášejí na server Facebooku a tam se ukládají; to může také zahrnovat přenos na servery společnosti Facebook Inc. v USA. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, zrušte zaškrtnutí vedle nastavení pro „Facebook Pixel“ v „Nástroji pro souhlas se soubory cookie“, který je součástí webové stránky.

Tracify Tracking
Službu webové analýzy Tracify na našich webových stránkách nebo na jejich částech používáme k zaznamenávání toho, jak naši webovou stránku používají její návštěvníci, a k vyhodnocování a optimalizaci účinnosti našich reklamních/marketingových opatření. Tracify je služba webové analýzy poskytovaná společností Tracify GmbH v Mnichově, Německo. Tracify GmbH pro nás jedná jako zpracovatel údajů na základě smlouvy o zpracování údajů v souladu s čl. 28 GDPR.

Tracify umožňuje analýzu používání webu a cesty zákazníka bez ukládání cookies nebo jiných informací na koncovém zařízení uživatele, ale pouze na základě informací o prohlížeči a zařízení, jako je IP adresa uživatele, konfigurace příslušného uživatelského agenta (řetězec uživatelského agenta), údaje o použití, informace o objednávce, kontaktní údaje, rozlišení obrazovky, nainstalované fonty a pluginy a procesor příslušného zařízení.
Informace předávané Tracify jsou zcela a nevratně anonymizovány ihned po přenosu, takže je vyloučena osobní reference. Analyzovány jsou pouze anonymizované agregované informace.
Zpracování dat při používání Tracify probíhá výhradně v Německu; nedochází k přenosu údajů do nebezpečných třetích zemí bez odpovídající úrovně ochrany údajů.
Právním základem pro používání Tracify je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f) GDPR v poptávkově orientovaném designu webu a při vyhodnocování a optimalizaci našich marketingových opatření.

 

11) Služby webové analýzy

Google (Universal) Analytics
Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Google (Universal) Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé web používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) se obvykle přenášejí na server Google a tam se ukládají a mohou být také přeneseny na servery společnosti Google LLC. v USA.
Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics výhradně s příponou „_anonymizeIp()“, která zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje možnost přímé osobní reference. Prostřednictvím rozšíření bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru dříve. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google LLC. v USA a tam zkrácena. Společnost Google naším jménem použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google (Universal) Analytics se neslučuje s jinými údaji Google.
Prostřednictvím speciální funkce nazvané „Demografické údaje“ umožňuje Google Analytics také sestavování statistik s prohlášeními o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek na základě vyhodnocení zájmově orientované reklamy a s využitím informací třetích stran. To umožňuje definici a rozlišení uživatelských skupin webu za účelem marketingových opatření optimalizovaných pro cílovou skupinu. Soubory dat shromážděné prostřednictvím „demografických údajů“ však nelze přiřadit konkrétní osobě.
Veškerá výše popsaná zpracování, zejména nastavení souborů cookie Google Analytics pro čtení informací na používaném koncovém zařízení, se provádí pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR. Bez tohoto souhlasu nebude používání Google Analytics během vaší návštěvy na našich webových stránkách probíhat.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, deaktivujte tuto službu v „Nástroji pro souhlas se soubory cookie“, který je k dispozici na webových stránkách. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů pro používání služby Google Analytics, která zavazuje společnost Google k ochraně údajů o návštěvnících našich stránek a k jejich předávání třetím stranám.
Při přenosu dat z EU do USA se Google opírá o tzv. standardní doložky o ochraně dat Evropské komise, které mají zajistit soulad s evropskou úrovní ochrany dat v USA.
Další informace o Google (Universal) Analytics naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs

Zendesk
Pseudonymizovaná data jsou shromažďována a ukládána na této webové stránce pomocí technologií od společnosti Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) za účelem webové analýzy a pro provozování systému živého chatu pro reakci na živé žádosti o podporu. Z těchto pseudonymizovaných údajů lze vytvořit uživatelské profily pod pseudonymem. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka. Soubory cookie umožňují mimo jiné rozpoznání internetového prohlížeče. Pokud se takto shromážděné informace týkají osobních údajů, jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 (1) bod f GDPR, a to na základě našeho oprávněného zájmu o efektivní zákaznický servis a statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace.
Údaje shromážděné pomocí technologií Zendesk nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nebudou spojeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez samostatně uděleného souhlasu dotčené osoby. Abyste se vyhnuli ukládání souborů cookie Zendesk, můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby v budoucnu již nebylo možné ukládat soubory cookie do vašeho počítače nebo aby byly soubory cookie, které již byly uloženy, vymazány. Zakázání všech souborů cookie však může mít za následek funkční omezení při používání webové stránky. Shromažďování a uchovávání údajů za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu můžete kdykoli s účinností do budoucna deaktivovat zasláním své námitky e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.

13) Nástroje a různé

13.1Žádosti o pracovní inzeráty e-mailem

Na našem webu inzerujeme v samostatné sekci aktuální volná místa, o která se mohou zájemci hlásit e-mailem na uvedené kontaktní adrese.

Pokud chtějí být uchazeči zahrnuti do procesu přihlášky, musí nám e-mailem poskytnout všechny osobní údaje potřebné pro fundované a informované posouzení a výběr v souvislosti s jejich přihláškou.
Požadované údaje by měly zahrnovat obecné osobní údaje (jméno, adresa, telefon nebo elektronický kontakt), jakož i doklady specifické pro výkon prokazující kvalifikaci požadovanou pro inzerovanou pozici. Dále mohou být požadovány zdravotní údaje, kterým je v zájmu sociální ochrany třeba věnovat zvláštní pozornost u osoby žadatele podle pracovněprávních a sociálních práv.

Komponenty, které musí žádost obsahovat, aby bylo možné zvážit, a formulář, ve kterém je nutné tyto komponenty odeslat e-mailem, naleznete v příslušném inzerátu.

Po obdržení přihlášky zaslané na zadanou e-mailovou adresu budou údaje uchazeče námi uloženy a vyhodnoceny výhradně za účelem zpracování přihlášky. V případě dotazů vzniklých v průběhu vyřizování žádosti použijeme podle svého uvážení buď e-mailovou adresu, kterou žadatel uvedl se svou žádostí, nebo dodané telefonní číslo.

Právním základem pro takové zpracování, včetně kontaktování žadatelů s dotazy, je v zásadě čl. 6 (1) bod b GDPR ve spojení s čl. 26 (1) federálního zákona o ochraně údajů. Podle těchto ustanovení se ukončením řízení o podání žádosti rozumí zahájení pracovní smlouvy.

Pokud zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. údaje o zdravotním stavu, jako jsou informace o stavu těžce zdravotně postiženého) jsou od žadatelů požadovány v rámci procesu podávání žádostí, zpracování bude probíhat v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR, abychom mohli uplatňovat práva vyplývající z pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany a plnit své povinnosti v tomto ohledu.

Zpracování zvláštních kategorií údajů může být rovněž založeno kumulativně nebo alternativně na čl. 9 odst. 1 písm. h GDPR, pokud je využíván pro účely zdravotnictví nebo pracovního lékařství, pro posuzování pracovní schopnosti žadatele, pro lékařskou diagnostiku, zdravotní nebo sociální péči nebo pro řízení systémů a služeb ve zdravotnictví nebo sociální sektor.

Pokud v průběhu výše popsaného hodnocení nebude uchazeč vybrán nebo pokud uchazeč svou přihlášku předčasně stáhne, budou jeho údaje zaslané e-mailem i veškerá elektronická korespondence včetně původního e-mailu přihlášky vymazána na adrese nejpozději po 6 měsících od příslušného oznámení. Tato lhůta bude stanovena na základě našeho oprávněného zájmu, abychom byli schopni zodpovědět případné doplňující dotazy týkající se žádosti a v případě potřeby dodržet naši povinnost poskytnout důkazy podle předpisů upravujících rovné zacházení se žadateli.

V případě úspěšné žádosti budou poskytnuté údaje zpracovány na základě čl. 6 (1) bod b GDPR ve spojení s čl. 26 (2) federálního zákona o ochraně údajů pro účely provádění pracovněprávních vztahů.

13.2Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge je součástí této webové stránky, aby zobrazoval naši pečeť o schválení Trusted Shops a aby kupujícím po zadání objednávky nabídl členství v Trusted Shops.

Tímto způsobem jsou chráněny naše oprávněné zájmy na optimálním marketingu naší nabídky ve smyslu čl. 6 (1) bod f GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované jsou službou Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem.

Při vyvolání odznaku důvěry webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. vaši IP adresu, datum a čas hovoru, objem přenesených dat, žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje hovor. Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po ukončení návštěvy vaší stránky.

Další osobní údaje budou předány Trusted Shops pouze v případě, že se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo pokud jste se již zaregistrovali k používání. V tomto případě platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops.

14) Práva Subjektu údajů

14.1Platný zákon o ochraně osobních údajů vám v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů přiznává následující komplexní práva subjektů údajů (práva na informace a zásah) vůči správci údajů:

- Právo na přístup subjektu údajů podle čl. 15 GDPR: Máte právo získat následující informace: Osobní údaje, které zpracováváme; účely zpracování; kategorie zpracovávaných osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny; předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria použitá pro stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji; existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o příslušné logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů; vhodné záruky podle článku 46 při předávání osobních údajů do třetí země.

- Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, a/nebo právo na doplnění neúplných osobních údajů, které uchováváme.

- Právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle čl. 17 GDPR: Máte právo získat od správce výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 (2) GDPR jsou splněny. Toto právo se však neuplatní při výkonu svobody projevu a informací, při plnění zákonné povinnosti, z důvodu veřejného zájmu nebo při prosazování, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

- Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR: Máte právo získat od správce omezení zpracování vašich osobních údajů z následujících důvodů: Pokud bude ověřována přesnost vašich osobních údajů, které zpochybňujete. Pokud nesouhlasíte s výmazem svých osobních údajů z důvodu nezákonného zpracování a žádáte místo toho o omezení jejich použití. Pokud požadujete osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, jakmile tyto údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování. Pokud jste vznesli námitku proti zpracování z důvodů týkajících se vaší osobní situace, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody.

- Právo být informován podle čl. 19 GDPR: Pokud jste u správce uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen sdělit každému příjemci, kterému byly osobní údaje sděleny, opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, ledaže by to se ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.

- Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat, aby byly tyto údaje předány jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

- Právo odvolat udělený souhlas dle čl. 7 (3) GDPR: Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat s účinností do budoucna. V případě odstoupení od smlouvy dotčené údaje neprodleně vymažeme, pokud další zpracování nemůže být založeno na právním základě pro zpracování bez souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

- Právo podat stížnost dle čl. 77 GDPR: Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

14.2PRÁVO NA NÁMITKU

POKUD V RÁMCI OHLEDNĚ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠE PŘEVÁŽÍCÍ OPRÁVNĚNÉ ZÁJEM, MÁTE PRÁVO KDYKOLIV VZÁMOUT NÁMITKU PROTI TOMTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINKEM DO BUDOUCNOSTI NA VÁS NA ZÁKLADĚ SITUACE.
POKUD UPLATÍTE SVÉ PRÁVO NA NÁMITKU, PŘESTANEME DOTYČNÉ ÚDAJE ZPRACOVAT. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO NA DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ, POKUD PROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ DŮVODY HODNOCNÉ OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ VAŠE ZÁJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, DENDEFCIMS

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU. MŮŽETE UPLATIT NÁMITKU, JAK JE POPSANO VÝŠE.

POKUD UPLATÍTE SVÉ PRÁVO NA NÁMITKU, PŘESTANEME ZPRACOVAT DOTČENÉ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

15) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je založena na příslušném právním základu, účelu zpracování a případně na příslušné zákonné době uchovávání (např. obchodní a daňové období).

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě výslovného souhlasu dle čl. 6 (1) bod a GDPR jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas.

Pokud existují zákonné doby uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci zákonných nebo obdobných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR budou tyto údaje běžně vymazány po uplynutí doby uchovávání, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo pokud již nemáme oprávněný zájem na další skladování.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku v souladu s čl. 21 (1) GDPR, pokud nemůžeme poskytnout závažné důvody pro zpracování hodné ochrany, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 (2) GDPR.

Není-li v informacích obsažených v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování uvedeno jinak, uložené osobní údaje budou vymazány, pokud již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.