IG Community T&C

 1. Tävlingen arrangeras av BONAVENTURA GmbH.
 2. Tävlingen är öppen för följare som är minst 18 år gamla (om inget annat anges i giveawayen) och är bosatta i Tyskland, Schweiz eller Österrike. Genom att delta i denna tävling samtycker du till att vara bunden av villkoren som finns häri.
 3. Vinsten är enligt formuleringen på den publicerade vinnartexten. Vinnarna kommer att nämnas vid namn i kommentarerna eller kontaktas med ett privat meddelande. Vinnarna måste kontakta BONAVENTURA GmbH inom 24 timmar efter tillkännagivandet eller inom en period som anges i tävlingen. Efter denna period förbehåller sig BONAVENTURA rätten att utse nya vinnare.
 4. BONAVENTURA kommer att utse vinnarna bland alla registrerade deltagare inom en förutannonserad period.
 5. Vinnarna kommer att utses efter slutdatumet som en del av en slumpmässig dragning bland alla deltagare. Om tävlingen är kopplad till en uppgift är endast de deltagare som har genomfört uppgiften korrekt med i utlottningen.
 6. Vinsten är inte tillåten för återförsäljning och överföring. Kontant betalning eller betalning av priset in natura är inte möjligt.
 7. Endast förmedlat deltagande i giveaway via leverantörer av giveaway-sökmotorer på Internet är uteslutet. Eftersom sådana leverantörer hindrar BONAVENTURA-plattformen förbehåller sig BONAVENTURA rätten att blockera dessa leverantörer.
 8. Du samtycker till att BONAVENTURA kan lagra dina uppgifter under tävlingens varaktighet och kan kontakta dig. BONAVENTURA samtycker till att följa dataskydds- och medielagstiftningen med avseende på lagrad data från alla deltagare. BONAVENTURA kommer inte att vidarebefordra uppgifterna till tredje part.
 9. Endast enskilda personer kan delta direkt. Representation är inte tillåten. Anställda hos BONAVENTURA och de samarbetspartners som är involverade i giveawayen samt deras anhöriga är uteslutna från deltagande. Riktiga, fullständiga namn måste anges för den faktiska vinsten.
 10. Tävlingen är inte kopplad till Facebook och Instagram och andra sociala medier och är inte sponsrad, stödd eller organiserad av dem på något sätt. Mottagaren av informationen du lämnar är inte Facebook eller Instagram, utan BONAVENTURA.
 11. Deltagande i tävlingen sker exklusivt via ett inlägg under motsvarande inlägg på motsvarande sociala medier eller hemsida för BONAVENTURA.
 12. BONAVENTURA förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera varje deltagare som upptäcks eller misstänks ha manipulerat processen för inlämning av tävlingen, driften av denna tävling eller att bryta mot villkoren. BONAVENTURA förbehåller sig rätten att diskvalificera alla deltagare och/eller att förlora belöningar från en deltagare som man tror har utfört bedrägliga metoder och/eller aktiviteter eller andra aktiviteter som är skadliga för denna tävling eller processen för inlämning av tävlingen. Bedrägliga aktiviteter anses innefatta men inte begränsas till följande –

a). någon form av bedrägeri och/eller bedrägeri och/eller fusk

b). inlämnande av svar och/eller bidrag och/eller svar från någon annan person än den fysiska person som är den namngivna deltagaren i tävlingen; och/eller

c). inlämnande av svar och/eller inlägg och/eller svar helt eller delvis med hjälp av och/eller genererade med hjälp av någon elektrisk anordning, dator, förprogrammerat modem eller med någon annan metod eller anordning som strider mot inlämnandet av svar och/eller inlägg och/eller svar.

 1. Arrangören förbehåller sig uttryckligen rätten att avsluta tävlingen utan föregående meddelande och utan att ange skäl. Detta gäller i synnerhet alla skäl som skulle störa eller förhindra det schemalagda loppet av giveaway.
 2. Frågor, kommentarer eller klagomål om denna tävling ska inte skickas till Facebook/Instagram, utan till service@mybonaventura.de
 3. Facebook, Instagram och andra sociala medier ska hållas skadeslösa och hållas skadeslösa från och mot alla skador, förluster och utgifter av något slag (inklusive advokatarvoden och kostnader i den utsträckning som är rimlig) som härrör från eventuella anspråk relaterade till denna giveaway.
 4. Avskiljbarhetsklausul: Om någon bestämmelse i dessa villkor för deltagande är eller blir ogiltig helt eller delvis, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor för deltagande. I stället för den ogiltiga bestämmelsen gäller den lagstadgade bestämmelse som i ekonomiskt hänseende kommer närmast den innebörd och syfte som den ogiltiga bestämmelsen uttrycker. Detsamma gäller vid ett kryphål i dessa villkor för deltagande.
 5. Rättslig prövning är utesluten.
 6. BONAVENTURA förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor för deltagande.