Dataintegritet

Dataskyddsförklaring

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige

1.1Vi är glada att du besöker vår hemsida och tackar för visat intresse. På följande sidor informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med.

1.2Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för databehandlingen på denna webbplats, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är BONAVENTURA GmbH, Gartenstr. 59, 18119 Rostock, Deutschland, Tel.: 015678358250, E-post: service@mybonaventura.de. Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen https:// och låssymbolen i din webbläsarrad.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats endast för information, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​följande data som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

  • Vår besökta hemsida
  • Datum och tid vid tillträdestillfället
  • Mängden data som skickas i byte
  • Källa/referens från vilken du kom till sidan
  • Webbläsare används
  • Operativsystem som används
  • IP-adress som används (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Databehandling utförs i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand, om det finns några konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Hosting

Hosting av Shopify
Vi använder butikssystemet hos tjänsteleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2:a våningen, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"), i syfte att vara värd och visa onlinebutiken på grund för behandlingen på våra instruktioner. All data som samlas in på vår webbplats behandlas på Shopifys servrar. Inom ramen för de ovan nämnda Shopify-tjänsterna kan data också överföras till Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. eller Shopify ( USA) Inc. för vidare bearbetning för vår räkning. I händelse av att data överförs till Shopify Inc. i Kanada, garanteras lämplig nivå av dataskydd genom ett lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen.
För mer information om Shopifys integritetspolicy, besök följande webbplats: https://www.shopify.com/legal/privacy
Ytterligare behandling på andra servrar än Shopifys ovan nämnda servrar kommer endast att ske inom ramen för följande information.

4) Cookies

För att göra ditt besök på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). Om cookies ställs in samlar och bearbetar de specifik användarinformation som webbläsare och platsdata samt IP-adressvärden enligt individuella krav. Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på cookien. Du kan kontrollera varaktigheten för respektive cookielagring i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av individuella cookies som satts av oss, utförs behandlingen i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR antingen för genomförandet av kontraktet eller i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR för att tillvarata våra legitima intressen av webbplatsens bästa möjliga funktionalitet och en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.
Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. För detta ändamål lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Du kommer att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i varje enskilt fall inom följande avsnitt.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du är informerad om inställningen av cookies och du kan individuellt besluta om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig i hur den hanterar cookieinställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv

- Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad om cookies inte accepteras.

5) Kontakta oss

5.1När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande i syfte att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och för den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifter är vårt berättigade intresse av att svara på din begäran i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter slutlig behandling av din förfrågan; så är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att de aktuella omständigheterna är slutgiltigt klarlagda, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som talar emot det.

5.2WhatsApp Business

Vi erbjuder besökare på vår webbplats möjlighet att kontakta oss via WhatsApp Ireland Limiteds nyhetstjänst WhatsApp, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. För detta ändamål använder vi den så kallade "affärsversionen" av WhatsApp.

Om du kontaktar oss via WhatsApp i samband med en specifik affärstransaktion (t.ex. en gjord beställning), kommer vi att lagra och använda det mobiltelefonnummer du använder på WhatsApp och - om det anges - ditt för- och efternamn i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b. GDPR för att behandla och svara på din förfrågan. På grundval av samma rättsliga grund kommer vi att be dig via WhatsApp att tillhandahålla ytterligare uppgifter (ordernummer, kundnummer, adress eller e-postadress), vid behov, för att kunna allokera din förfrågan till en specifik transaktion .

Om du använder vår WhatsApp-kontakt för allmänna förfrågningar (t.ex. om utbudet av tjänster, tillgänglighet eller vår webbplats), kommer vi att lagra och använda det mobiltelefonnummer du använder på WhatsApp och - om det tillhandahålls - ditt för- och efternamn i enlighet med Art. . 6 Para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av ett effektivt och snabbt tillhandahållande av den begärda informationen.

Dina uppgifter kommer alltid att användas endast för att svara på din förfrågan via WhatsApp. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Observera att WhatsApp Business får tillgång till adressboken för den mobila enhet vi använder för detta ändamål och automatiskt överför telefonnummer lagrade i adressboken till en server hos moderbolaget Facebook Inc. i USA. För att driva vårt WhatsApp Business-konto använder vi en mobil enhet vars adressbok endast lagrar WhatsApp-kontaktdata för de användare som också har kontaktat oss via WhatsApp.

Detta säkerställer att varje person vars WhatsApp-kontaktdata lagras i vår adressbok redan har samtyckt till överföringen av hans WhatsApp-telefonnummer från adressböckerna för hans chattkontakter i enlighet med Art. 6 Para. 1 lit. en GDPR när du använder appen på sin enhet för första gången genom att acceptera WhatsApps användarvillkor. Överföring av data från sådana användare som inte använder WhatsApp och/eller inte har kontaktat oss via WhatsApp är därför utesluten.

För ändamålet och omfattningen av datainsamling och vidare bearbetning och användning av data av WhatsApp, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se WhatsApps dataskyddsinformation: https://www.whatsapp.com/ legal/?eea=1#privacy-policy

6) Databehandling vid öppning av kundkonto och för avtalsbehandling

Enligt art. 6 (1) punkt b GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att genomföra ett kontrakt eller när du öppnar ett kundkonto. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Det är möjligt att radera ditt kundkonto när som helst. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande till den ovan nämnda adressen till den registeransvarige. Vi lagrar och använder de uppgifter du tillhandahåller för avtalsbehandling. Efter fullständig bearbetning av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skatte- och kommersiella lagringsperioder och raderas efter utgången av dessa perioder, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till ytterligare användning av dina uppgifter eller ett lagligt tillåtet ytterligare användningen av data har reserverats av vår webbplats, vilket vi kommer att informera dig om nedan.

7) Användning av kunddata för direktannonsering

7.1Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi att skicka dig regelbunden information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Indikeringen av ytterligare möjliga uppgifter är frivilliga och används för att vi ska kunna adressera dig personligen. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrev. Det betyder att vi inte kommer att skicka ett nyhetsbrev via e-post, såvida du inte uttryckligen har bekräftat för oss att du samtycker till att skicka ett sådant nyhetsbrev. Vi kommer sedan att skicka ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot framtida nyhetsbrev genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som angetts av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering så att vi kan spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som samlas in av oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att användas uteslutande i syfte att annonsera med hjälp av nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via länken som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till ansvarig person ovan. Efter din uppsägning kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilka vi informerar dig i denna förklaring.

7.2Nyhetsbrev via Klaviyo

Våra e-postnyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA (http://www.klaviyo.com/), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter du lämnade när du registrerad för nyhetsbrevet. Denna vidarebefordran utförs i enlighet med art. 6 paragraf. 1 lit. f GDPR och tjänar vårt berättigade intresse av att använda ett säljfrämjande, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Observera att dina uppgifter vanligtvis överförs till en Klaviyo-server i USA och lagras där.

Klaviyo använder denna information för att skicka nyhetsbrevet å våra vägnar. Klaviyo använder inte uppgifterna från våra nyhetsbrevsmottagare för att själv skriva till dem eller föra dem vidare till tredje part.
För att skydda dina uppgifter i USA har vi ett databehandlande avtal med Klaviyo ("Databehandlingsavtal") där Klaviyo åtar sig att skydda våra användares data, att behandla dem för vår räkning i enlighet med dess data skyddsbestämmelser och i synnerhet att inte föra över det till tredje part.

Du kan se Klaviyos dataskyddsbestämmelser här: https://www.klaviyo.com/privacy

8) Behandling av data i syfte att hantera order

8.1De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till det transportföretag som beställts med leveransen inom ramen för avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi kommer att vidarebefordra dina betalningsuppgifter till det uppdragsgivna kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföring av uppgifter är art. 6 (1) punkt b GDPR.

8.2Användning av betaltjänstleverantörer

- Amazon Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Amazon Pay" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hädanefter kallad "Amazon Payments"), till vilken vi kommer att vidarebefordra den information du lämnat under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningar med betaltjänstleverantören Amazon Payments och endast i den utsträckning som är nödvändig. För mer information om Amazon Payments sekretesspolicy, besök https://pay.amazon.com/uk/help/201751600
- Apple Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Apple Pay" för Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, utförs betalningshanteringen via funktionen "Apple Pay" på din terminalenhet som drivs med iOS, watchOS eller macOS genom att debitera ett betalkort insatt med "Apple Pay". Apple Pay använder säkerhetsfunktioner inbyggda i din enhets hårdvara och programvara för att skydda dina transaktioner. För att frigöra en betalning är det därför nödvändigt att ange en kod som tidigare definierats av dig och att verifiera den med "Face ID" eller "Touch ID"-funktionen på din terminal.
För ändamålet med betalningshantering kommer din information som lämnats under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, att överföras till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa data igen med en utvecklarspecifik nyckel innan uppgifterna överförs till betaltjänstleverantören för betalkortet som lagras i Apple Pay för betalningshantering. Krypteringen säkerställer att endast den webbplats som köpet gjordes från kan komma åt betalningsinformationen. Efter att betalningen är gjord skickar Apple ditt enhetskontonummer och en transaktionsspecifik dynamisk säkerhetskod till ursprungswebbplatsen för att bekräfta betalningen.
Om personuppgifter behandlas i de beskrivna överföringarna, utförs behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med art. 6 paragraf. 1 lit. b GDPR.
Apple behåller anonymiserade transaktionsdata, inklusive det ungefärliga beloppet för köpet, det ungefärliga datumet och tiden och om transaktionen genomfördes framgångsrikt. Anonymisering utesluter helt personlig referens. Apple använder den anonymiserade informationen för att förbättra Apple Pay och andra Apple-produkter och tjänster.
När du använder Apple Pay på iPhone eller Apple Watch för att slutföra ett köp som gjorts via Safari på Mac, kommunicerar Mac och auktoriseringsenheten via en krypterad kanal på Apples servrar. Apple behandlar eller lagrar inte denna information i något format som kan identifiera dig personligen. Du kan inaktivera möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i dina iPhone-inställningar. Gå till "Wallet & Apple Pay" och inaktivera "Tillåt betalningar på Mac".
För mer information om Apple Pays sekretess, besök följande webbadress: https://support.apple.com/en-gb/HT203027
- Klarna
Om betalningssättet "Klarna Rechnungskauf" eller (om det erbjuds) betalningssättet "Klarna Avbetalningsköp" väljs, behandlas betalningen av Klarna AB (publ )[https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan "Klarna"). För att betalning ska kunna behandlas, dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter relaterade till beställningen (t.ex. B. Fakturabelopp, artikel, leveranstyp) vidarebefordras till Klarna för identitets- och kreditvärdighetskontroll, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta i enlighet med art. 6 (1) punkt en GDPR inom beställningsprocessen. Du kan se till vilka kreditupplysningsföretag dina uppgifter kan komma att vidarebefordras på: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/sv/checkout.
Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på erkända vetenskapliga, matematisk-statistiska metoder. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. Klarna använder den information som erhålls om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller upphörande av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att behandla betalningar enligt avtalet.
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med Klarnas integritetspolicy avseende registrerade personer som finns i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_en/data_protection .pdf
eller angående registrerade personer i Österrike https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf
- Paypal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "avbetalning" via PayPal, överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter "PayPal"). Överlåtelsen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR och endast i den mån detta är nödvändigt för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att utföra kreditkontroller för betalningsmetodens kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller, om det erbjuds, "köp på konto" eller "avbetalning" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditupplysningsföretag på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din solvens enligt art. 6 (1) punkt f GDPR. PayPal använder resultatet av kreditbedömningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för utebliven betalning i syfte att besluta om tillhandahållande av respektive betalningsmetod. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på erkända vetenskapliga, matematisk-statistiska metoder. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. För ytterligare information om dataskyddslagstiftning, inklusive de kreditupplysningsföretag som används, se PayPals dataskyddsdeklaration på: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.
- Shopify Payments
Vi använder betaltjänstleverantören "Shopify Payments", 3rd Floor, Europe House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av betaltjänstleverantören Shopify Payments, behandlas betalningen av den tekniska tjänsteleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information du har lämnat i samband med din beställning (namn, adress, kontonummer, sorteringskod, kreditkortsnummer i förekommande fall , fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningar med Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den utsträckning som är nödvändig. Du kan se Shopify Payments sekretesspolicy på: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Du kan se mer information om integritetspolicyn för Stripe Payments Europe Ltd. på: https://stripe.com/en-de/privacy.
- OMEDELBART
Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (hädanefter "SOFORT"), till vilken vi tillsammans kommer att vidarebefordra din information som lämnats under beställningsprocessen med informationen om din beställning i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. SOFORT är en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering hos betaltjänstleverantören SOFORT och endast i den utsträckning det är nödvändigt. SOFORTs integritetspolicy finns att läsa på: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/.

9) Användning av videor

9.1Användning av YouTube-videor

Den här webbplatsen använder YouTubes inbäddningsfunktion för visning och uppspelning av videor som erbjuds av leverantören YouTube, som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google").

För detta ändamål används det utökade dataskyddsläget för att säkerställa, enligt leverantörsinformation, att användarinformation endast kommer att lagras när uppspelningsfunktionen för videon har startat. När uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas sätter leverantören "YouTube"-cookies för att samla in information om användarbeteende. Enligt indikationer från YouTube syftar användningen av dessa cookies bland annat till att spela in videostatistik, för att förbättra användarvänligheten och för att undvika felaktiga åtgärder. Om du är inloggad på Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill kopplas till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar din data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker särskilt enligt art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Googles legitima intressen i att infoga personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad design av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt. När du använder YouTube kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar. i USA.

Oavsett om den inbäddade videon spelas upp, upprättas en anslutning till Googles nätverk "dubbelklicka" när du besöker den här webbplatsen. Detta kan utlösa ytterligare databehandling utanför vår kontroll.

Ytterligare information om YouTubes integritetspolicy finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på: www.google.com/policies/privacy/.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din ångerrätt, följ proceduren som beskrivs ovan.

9.2Användning av Vimeo-videor

På vår webbplats är plugins för videoportalen Vimeo of Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA inbäddade. När du går in på en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Vimeos servrar. Innehållet i plugin-programmet överförs av Vimeo direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Genom denna integration får Vimeo informationen om att din webbläsare har anropat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har ett Vimeo-konto eller för närvarande inte är inloggad på Vimeo. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Vimeo-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Vimeo kan Vimeo omedelbart tilldela ditt besök på vår webbplats ditt Vimeo-konto. Om du interagerar med plugins (t.ex. genom att trycka på startknappen för en video), överförs även denna information direkt till en Vimeo-server och lagras där.

De beskrivna databehandlingsoperationerna utförs i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, utifrån Vimeos berättigade intresse av marknadsundersökningar och den behovsbaserade utformningen av tjänsten.

Om du inte vill att Vimeo ska tilldela data som samlas in via vår webbplats direkt till ditt Vimeo-konto, måste du logga ut från Vimeo innan du besöker vår webbplats.

Syftet och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Vimeo samt dina relaterade rättigheter och sekretessinställningar finns i Vimeos integritetspolicy: https://vimeo.com/privacy

För videor från Vimeo som är inbäddade på vår webbplats, är spårningsverktyget Google Analytics från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, automatiskt integrerat. Detta hänför sig till Vimeos egen spårning som vi inte har tillgång till och som inte kan påverkas av vår sida. Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen kommer i allmänhet att överföras till och lagras av Google på servrar i USA, där den också kan överföras till Google LLCs servrar.

Denna bearbetning utförs i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av Vimeos berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende i optimerings- och marknadsföringssyfte.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med Art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din ångerrätt, följ proceduren som beskrivs ovan.

10) Online-marknadsföring

Facebook-pixlar för att skapa anpassade målgrupper med utökad datamatchningsfunktion (med Cookie Consent Tool)
Inom vårt onlineerbjudande tillämpas den så kallade "Facebook-pixeln" från det sociala nätverket Facebook i utökat datamatchningsläge. Det drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (nedan kallat "Facebook").
Om en användare, som har gett sitt uttryckliga samtycke, klickar på en annons som placerats av oss och spelas upp på Facebook, görs ett tillägg till webbadressen till vår länkade sida med Facebook-pixlar. Denna URL-parameter läggs sedan in i användarens webbläsare via en cookie efter att den har vidarebefordrats, vilket ställs in av själva vår länkade sida. Dessutom samlar denna cookie in specifik kundinformation, såsom e-postadressen som vi samlar in på vår Facebook-relaterade webbplats under transaktioner som köp, kontoregistreringar eller registreringar (avancerad datamatchning). Cookien läses sedan av Facebook Pixel och gör det möjligt att vidarebefordra data, inklusive specifika kunddata, till Facebook.
Med hjälp av Facebook-pixeln med utökad datamatchningsfunktion kan Facebook avgöra besökare till vårt onlineerbjudande som målgrupp för presentation av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen kommer Facebook-pixeln med utökad datamatchningsfunktion för att visa Facebook-annonser som placerats av oss endast att presenteras för Facebook-användare som har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som uppvisar vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms av medel). av de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (så kallade "anpassade målgrupper"). När vi använder Facebook-pixlar vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser matchar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande. Detta gör att vi kan utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att spåra om användare vidarebefordrades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons ("konvertering"). Jämfört med standardvarianten av Facebook Pixel hjälper den utökade datamatchningsfunktionen oss att bättre mäta effektiviteten av våra annonskampanjer genom att spåra fler associerade konverteringar.
All överförd data lagras och behandlas av Facebook för att möjliggöra en anslutning till respektive användarprofil och för att tillåta Facebook att använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning (https://www.facebook.com/ om/integritet/). Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partners att placera annonser på och utanför Facebook.
Dessa processer är föremål för uttryckligt samtycke i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR.
Samtycke till användningen av Facebook-pixeln får endast ges av användare som är äldre än 13 år. Om du är yngre, fråga din förälder eller vårdnadshavare om lov.
Informationen som genereras av Facebook överförs vanligtvis till en Facebook-server och lagras där; detta kan också innebära överföring till Facebook Inc.s servrar i USA. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, ta bort bocken bredvid inställningen för "Facebook Pixel" i "Cookie Consent Tool" inbäddat på webbplatsen.

Tracify Tracking
Vi använder webbanalystjänsten Tracify på vår webbplats eller på delar av vår webbplats för att registrera hur vår webbplats används av dess besökare och för att utvärdera och optimera effektiviteten av våra annonserings-/marknadsföringsåtgärder. Tracify är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Tracify GmbH i München, Tyskland. Tracify GmbH agerar åt oss som databehandlare på grundval av ett databehandlingsavtal enligt art. 28 GDPR.

Tracify möjliggör en analys av användningen av webbplatsen och kundresan utan att lagra cookies eller annan information på användarens slutenhet, utan endast på basis av webbläsar- och enhetsinformation, såsom användarens IP-adress, konfigurationen av respektive användaragent (användaragentsträng), användningsdata, beställningsinformation, kontaktdata, skärmupplösningen, de installerade typsnitten och plugins och processorn för respektive enhet.
Informationen som överförs till Tracify anonymiseras fullständigt och oåterkalleligt omedelbart efter överföringen, så att en personlig referens utesluts. Endast den anonymiserade aggregerade informationen analyseras.
Databehandling vid användning av Tracify sker helt i Tyskland; det sker ingen dataöverföring till osäkra tredjeländer utan en adekvat dataskyddsnivå.
Den rättsliga grunden för användningen av Tracify är vårt berättigade intresse enligt art. 6 para. 1 lit. f) GDPR i en efterfrågeorienterad design av webbplatsen och i utvärdering och optimering av våra marknadsföringsåtgärder.

 

11) Webbanalystjänster

Google (Universal) Analytics
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där, och kan även överföras till Google LLCs servrar. i USA.
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter möjligheten till direkt personlig referens. Genom tillägget kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tidigare. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en server hos Google LLC. i USA och förkortas där. På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att förse oss med ytterligare tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google (Universal) Analytics kombineras inte med annan Google-data.
Via en speciell funktion som kallas "Demografi" möjliggör Google Analytics även sammanställning av statistik med påståenden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare baserat på en utvärdering av intresserelaterad annonsering och med användning av tredjepartsinformation. Detta möjliggör definition och differentiering av användargrupper på webbplatsen i syfte att målgruppsoptimerade marknadsföringsåtgärder. Datauppsättningar som samlas in via "Demografi" kan dock inte tilldelas en specifik person.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av Google Analytics-cookies för att läsa information på den terminalenhet som används, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 paragraf. 1 bokstav a GDPR. Utan detta samtycke kommer användningen av Google Analytics inte att ske under ditt besök på vår webbplats.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt att återkalla samtycke, vänligen inaktivera denna tjänst i "Cookie-Medgivande-verktyget" som finns på webbplatsen. Vi har slutit ett databehandlande avtal med Google för användningen av Google Analytics, vilket ålägger Google att skydda data från våra webbplatsbesökare och inte vidarebefordra dem till tredje part.
För överföring av data från EU till USA förlitar sig Google på så kallade standarddataskyddsklausuler från EU-kommissionen, vilka är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån i USA.
Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv

Zendesk
Pseudonymiserad data samlas in och lagras på denna webbplats med hjälp av teknologier från Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) för webbanalys och för att driva livechattsystemet för att svara på livesupportförfrågningar. Användarprofiler kan skapas under en pseudonym från dessa pseudonymiserade data. För detta ändamål kan cookies användas. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cachen i besökarens webbläsare. Cookies möjliggör bland annat igenkänning av webbläsaren. Om informationen som samlas in på detta sätt avser personuppgifter, behandlas den i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av vårt berättigade intresse av effektiv kundservice och statistisk analys av användarbeteende i optimeringssyfte.
Uppgifterna som samlas in med Zendesk-teknologier kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte att kombineras med personliga uppgifter om bäraren av pseudonymen utan den berörda personens separata samtycke. För att undvika lagring av Zendesk-kakor kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator i framtiden eller att cookies som redan har lagrats raderas. Att inaktivera alla cookies kan dock leda till funktionsbegränsningar vid användning av webbplatsen. Du kan avaktivera insamling och lagring av data i syfte att skapa en pseudonymiserad användarprofil när som helst med verkan för framtiden genom att skicka oss din invändning via e-post till den e-postadress som anges i förlaget.

13) Verktyg och Övrigt

13.1Ansökan om platsannonser via e-post

På vår hemsida annonserar vi aktuella lediga tjänster i en separat sektion, som intresserade kan söka via e-post med angivna kontaktadress.

Om sökande vill ingå i ansökningsprocessen måste de i samband med sin ansökan via e-post förse oss med alla personuppgifter som krävs för en välgrundad och välgrundad bedömning och urval.
De uppgifter som krävs bör innehålla allmän personlig information (namn, adress, telefon eller elektronisk kontakt) samt prestationsspecifika bevis som visar de kvalifikationer som krävs för den utannonserade tjänsten. Därutöver kan det krävas hälsorelaterad information som i socialskyddets intresse ska ägnas särskild uppmärksamhet avseende den sökandes person enligt arbets- och socialrätten.

Vilka komponenter en ansökan måste innehålla för att komma i fråga och i vilken form dessa komponenter ska skickas med e-post finns i respektive platsannons.

Efter mottagandet av ansökan skickad med den angivna e-postadressen kommer sökandens uppgifter att lagras av oss och utvärderas uteslutande i syfte att behandla ansökan. I händelse av frågor som uppstår under behandlingen av ansökan kommer vi att använda antingen den e-postadress som sökanden har angett tillsammans med sin ansökan eller ett telefonnummer som har angetts, efter eget gottfinnande.

Den rättsliga grunden för sådan behandling, inklusive kontakt med sökande för frågor, är i grunden art. 6 (1) punkt b GDPR i förening med art. 26 (1) Federal Data Protection Act. Enligt dessa bestämmelser anses slutförandet av ansökningsförfarandet vara inledandet av ett anställningsavtal.

Om särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i art. 9 (1) GDPR (t.ex. hälsodata såsom information om gravt funktionshindrad status) begärs från sökande som en del av ansökningsförfarandet, handläggning kommer att ske i enlighet med art. 9 (2) punkt b GDPR, för att göra det möjligt för oss att utöva de rättigheter som följer av arbetsrätt, social trygghet och socialskyddslagstiftning och att uppfylla våra skyldigheter i detta avseende.

Behandlingen av särskilda kategorier av uppgifter kan också baseras kumulativt eller alternativt på art. 9 (1) punkt h GDPR om den används för hälso- och sjukvård eller yrkesmedicin, för bedömning av den sökandes arbetsförmåga, för medicinsk diagnostik, hälso- eller socialvård eller för förvaltning av system och tjänster inom hälso- och sjukvården. eller social sektor.

Om sökanden under utvärderingen som beskrivs ovan inte väljs ut eller om en sökande drar tillbaka sin ansökan i förtid, kommer hans uppgifter som överförts via e-post samt all elektronisk korrespondens inklusive det ursprungliga e-postmeddelandet att raderas på senast 6 månader efter ett motsvarande meddelande. Denna period ska fastställas utifrån vårt berättigade intresse av att kunna besvara eventuella följdfrågor gällande ansökan och att vid behov uppfylla vår bevisskyldighet enligt regelverket om likabehandling av sökande.

I händelse av en framgångsrik ansökan kommer de tillhandahållna uppgifterna att behandlas på grundval av art. 6 (1) punkt b GDPR i förening med art. 26 (2) Federal Data Protection Act i syfte att genomföra anställningsförhållandet.

13.2Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge är inkluderat på denna webbplats för att visa vår Trusted Shops godkännandestämpel och för att erbjuda Trusted Shops-medlemskap till köpare efter att ha lagt en beställning.

På så sätt skyddas våra legitima intressen av en optimal marknadsföring av vårt erbjudande, i den mening som avses i art. 6 (1) punkt f GDPR. Trustbadge och de tjänster som annonseras med det är en tjänst från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

När förtroendebrickan kallas upp lagrar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller t.ex. din IP-adress, datum och tid för samtalet, överförd datavolym, den begärande leverantören (åtkomstdata), och det dokumenterar samtalet. Denna åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter slutet av ditt sidbesök.

Ytterligare personuppgifter kommer endast att överföras till Trusted Shops om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter efter att ha slutfört en beställning eller om du redan har registrerat dig för användning. I detta fall gäller det avtalsmässiga avtalet mellan dig och Trusted Shops.

14) Den registrerades rättigheter

14.1Den tillämpliga dataskyddslagstiftningen ger dig följande omfattande rättigheter för registrerade (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter:

- Rätt till tillgång för den registrerade enligt art. 15 GDPR: Du ska ha rätt att få följande information: De personuppgifter som behandlas av oss; ändamålen med behandlingen; kategorierna av behandlade personuppgifter; mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut; den planerade perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period; förekomsten av rätten att begära av den registeransvarige rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling; rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet; om de personliga inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om deras källa; förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken som är inblandad, såväl som betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade; lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 när personuppgifter överförs till ett tredjeland.

- Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig och/eller rätten att få ofullständiga personuppgifter ifyllda som lagras av oss.

- Rätt till radering (”rätt att bli glömd”) enligt art. 17 GDPR: Du har rätt att av den registeransvarige få radering av personuppgifter som rör dig om villkoren i art. 17 (2) GDPR är uppfyllda. Denna rätt kommer dock inte att gälla för utövande av yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av hänsyn till allmänintresset eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

- Rätt till begränsning av behandlingen enligt art. 18 GDPR: Du har rätt att av den registeransvarige få begränsning av behandlingen av dina personuppgifter av följande skäl: Så länge som riktigheten av dina personuppgifter som du bestrider kommer att verifieras. Om du motsätter dig radering av dina personuppgifter på grund av olaglig behandling och du begär begränsning av deras användning istället. Om du behöver personuppgifterna för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, när vi inte längre behöver dessa uppgifter för ändamålen med behandlingen. Om du har invänt mot behandling av skäl som rör din personliga situation i avvaktan på verifieringen om huruvida våra legitima skäl åsidosätter dina skäl.

- Rätt att bli informerad enligt art. 19 GDPR: Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandling gentemot den personuppgiftsansvarige, är denne skyldig att meddela varje mottagare till vilken persondatumet har lämnats ut varje rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.

- Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR: Du ska ha rätt att få de personuppgifter som rör dig, som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att kräva att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig, där det är tekniskt möjligt.

- Rätt att återkalla ett givet samtycke enligt art. 7 (3) GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse kommer vi omedelbart att radera de berörda uppgifterna, såvida inte ytterligare behandling kan baseras på en laglig grund för behandling utan samtycke. Återkallande av samtycke ska inte påverka lagenligheten av behandlingen baserat på samtycke innan dess återkallande.

- Rätt att inge klagomål enligt art. 77 GDPR: Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot GDPR.

14.2RÄTTEN ATT INvända

OM VI, INOM RAMEN AV ETT INTRESSEÖVERVÄG, BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUND AV VÅRT FÖRHÄVANDE LÄGITIMA INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT INvända MOT DENNA BEHANDLING MED FRAMTIDENS EFFEKT. AR SITUATION.
OM DU UTÖVER DIN RÄTT ATT INKOMST KOMMER VI ATT SLUTA ATT BEHANDLA BERÖRDA DATA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL YTTERLIGARE BEHANDLING OM VI KAN BEVISA TRYGANDE SKYDDSVÄRDIGHETER FÖR BEHANDLING SOM VÄGER TILL DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNNER TILL ATT BEHANDLA MIG.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSSYFTEN HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST KOMMA INVÄNDNING MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM ANVÄNDS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSSYFTEN. DU KAN UTÖVA INVÄKNINGEN SOM BESKRIVS Ovan.

OM DU UTÖVER DIN RÄTT ATT INKOMST KOMMER VI ATT SLUTA ATT BEHANDLA BERÖRDA DATA FÖR DIREKTA REKLAMESYFTE.

15) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Varaktigheten av lagringen av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om relevant - på respektive laglig lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Om personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke enligt art. 6 (1) punkt a GDPR, dessa uppgifter lagras tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagliga lagringstider för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande skyldigheter med stöd av art. 6 (1) punkt b GDPR, kommer dessa uppgifter rutinmässigt att raderas efter utgången av lagringstiderna om det inte längre är nödvändigt för fullgörandet av avtalet eller initieringen av avtalet och/eller om vi inte längre har ett berättigat intresse av att ytterligare förvaring.

Vid behandling av personuppgifter med stöd av art. 6 (1) punkt f GDPR, dessa uppgifter lagras tills den registrerade utövar sin rätt att invända i enlighet med art. 21 (1) GDPR, såvida vi inte kan tillhandahålla övertygande skäl för skyddsvärd behandling som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas i syfte att direktmarknadsföra på grundval av art. 6 (1) punkt f GDPR, dessa uppgifter lagras tills den registrerade utövar sin rätt att invända enligt art. 21 (2) GDPR.

Om inte annat anges i informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter att raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.