Säännöt ja ehdot -kilpailu

BONAVENTURA GmbH ("Bonaventura"), jonka rekisteröity osoite on Gartenstraße 59 – DE 18119 Rostock, isännöi profiilissaan kilpailua/lahjaa. Osallistuminen on maksutonta, eikä osallistujien tarvitse tehdä ostoksia osallistuakseen osallistumiseen. Osallistumalla kilpailuun sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja ("ehdot"):

§1 Kilpailu

 • Kilpailuaika määritellään arvontajulkaisun alla ja alkaa julkaisusta. Kilpailujaksojen ulkopuoliset osallistujat eivät ole oikeutettuja palkintoihin.
 • Osallistuminen on maksutonta. Ostoksen tekeminen tai uutiskirjeen tilaaminen ei lisää osallistujan mahdollisuuksia voittaa.
 • Osallistumalla kilpailuun osallistujat suostuvat siihen, että Bonaventura voi ottaa sinuun yhteyttä DM:n/henkilökohtaisen viestin kautta. 
 • Instagram ei sponsoroi, suosittele, hallinnoi tai liity kilpailuun millään tavalla. Kaikki osallistujat vapauttavat Instagramin kaikista kilpailuun liittyvistä tai siihen liittyvistä vaatimuksista.

§2 Osallistujat / Kilpailusta poissulkeminen
 • Osallistujien on oltava täysi-ikäisiä (vähintään 18-vuotiaita), lukuun ottamatta Japanin asukkaita, ja heillä on oltava Instagram-tili, Instagramin käyttöehdot ovat voimassa. Jokainen osallistuja voi osallistua vain kerran ja hänen on annettava tietonsa täydellisesti.
 • Bonaventuran ja muiden lahjamerkkien työntekijät eivät voi osallistua Kilpailuun
 • Bonaventura varaa oikeuden hylätä ja sulkea pois kaikki osallistujat, jotka rikkovat näitä ehtoja, lakia tai toimivat vastoin yleisesti hyväksyttyjä hyviä käytäntöjä tai yleistä järjestystä. Tässä tapauksessa poissuljettu osallistuja ei ole oikeutettu voittoon.
 • Myös henkilöt, jotka ovat käyttäneet luvattomia apuvälineitä tai muita manipulaatioita hyötyäkseen, suljetaan pois. Tällaisissa tapauksissa palkinnot voidaan tarvittaessa myös peruuttaa ja palauttaa.

§3 Kilpailun mekaniikka
 • Osallistuakseen kilpailuun osallistujien tulee noudattaa arvontailmoituksessa annettuja ohjeita.
 • Voittajat valitsee Bonaventuran satunnainen generaattori. Bonaventura jakaa palkinnot osallistujalle.
 • Voittajat saavat palkinnon/palkinnot, jotka on ilmoitettu arvontajulkaisussa. Voittajat voivat valita vain versioita tietyistä tuotteista, jotka ovat saatavilla verkossa. 
 • Voittajille ilmoitetaan Instagramin suoraviestillä. Ilmoitettujen voittajien tulee jakaa Instagram-suoraviestin kautta nimensä ja kaikki palkinnon lunastamiseen tarvittavat henkilötietonsa. Jos palkintoa/palkintoja ei lunastaa viiden arkipäivän kuluessa Bonaventuran ilmoituksesta, valitaan vaihtoehtoinen voittaja.
 • Bonaventura varaa oikeuden siirtää voittajien tiedot kolmansille osapuolille palkinnon/palkintojen luovutuksen järjestämiseksi (katso tietosuojatiedot alta). Osallistuja on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta.
 • Palkinto/palkinnot lähetetään postitse kilpailun voittajille. Palkintoa ei voi siirtää eikä palauteta. Palkinnon7 tai käyttöehtojen hylkääminen johtaa palkinnon pidättämiseen.
 • Kysymykset, tiedustelut tai valitukset tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen service@mybonaventura.de.


§4 Kilpailun ennenaikainen sulkeminen

Bonaventura pidättää oikeuden peruuttaa kilpailu milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Bonaventura voi erityisesti, mutta ei rajoittuen, peruuttaa kilpailun teknisistä syistä (esim. tietokonevirukset, manipulointi tai laitteisto-/ohjelmistovirheet) tai jos kilpailua ei oikeudellisista syistä voida toteuttaa asianmukaisesti. Mikäli osallistuja on syynä kilpailun peruuttamiseen, Bonaventura voi vaatia vahingonkorvausta.

 

§5 Vastuu sisällöstä

 • Osallistujat ovat täysin vastuussa kaikesta kilpailuun lähettämänsä sisällöstä. Jos osallistuja on lähettänyt valokuvan, kuvion tai muun materiaalin, hänen tulee taata, että lähetetty materiaali ei ole laitonta, loukkaavaa tai millään tavalla vahingollista eikä sitä voida pitää kunnianloukkauksena kolmansia osapuolia kohtaan. Mainosten tai myynninedistämismateriaalin lähettäminen tai julkaiseminen ei ole sallittua. Sisältöä, joka ei ole ehtojen mukainen, voidaan muuttaa tai poistaa ilman ennakkovaroitusta.
 • Jos sisältöön sovelletaan immateriaalioikeutta (esim. tekijänoikeuslaki tai tavaramerkkilaki), osallistuja takaa, että hän on joko tällaisten immateriaalioikeuksien laillinen omistaja tai asianomaisten oikeuksien haltija on myöntänyt hänelle käyttöoikeuden. Lisäksi lähettämällä sisältöä osallistuja myöntää Bonaventuralle oikeuden julkaista, levittää, kopioida ja käyttää tällaista sisältöä.
 • Bonaventura ei ole vastuussa osallistujan kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamisesta tai mahdollisista oikeudellisista riitatapauksista. Bonaventura ei myöskään ole vastuussa mahdollisista oikeudenkäyntikuluista.

§6 Tietosuoja
 • Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat suostuvat siihen, että kaikki annetut henkilökohtaiset tiedot tallennetaan Bonaventuran tietueisiin. Osallistujat sitoutuvat toimittamaan Bonaventuralle kaikki tiedot, joita tarvitaan kilpailun järjestämiseen ja palkinnon/palkintojen myöntämiseen. Nämä tiedot ovat yleensä: nimi, etunimi, osoite, sähköpostiosoite.
 • Henkilötietojasi käytetään vain kilpailuun osallistumiseen ja sen kehittämiseen sekä käyttökokemuksen hallintaan. Tietojasi tallennetaan, käytetään ja käsitellään kaikkien asiaankuuluvien lakien mukaisesti. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, jotka eivät ole mukana kilpailun toteuttamisessa tai hallinnassa. Poikkeuksena tähän sääntöön on, että tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti tai palkinnon/palkintojen myöntämiseen osallistuville kolmansille osapuolille, kuten matkatoimistoille tai kuriiriyrityksille.
 • Sinulle ilmoitetaan myös, että sinulla on oikeus päästä käsiksi, oikaista, poistaa ja vastustaa henkilötietojasi kirjoittamalla Bonaventuralle seuraavaan osoitteeseen: service@mybonaventura.de
 • Tätä kilpailua ei järjestä, tue, järjestä tai valvo mikään muu osapuoli kuin Bonaventura ja jos muut tuotemerkit on mainittu. Bonaventura on tämän kilpailun ainoa järjestäjä, eikä paljastettuja henkilötietoja anneta kolmansille osapuolille, paitsi Bonaventuran tytäryhtiöille.


§7 Vastuu

Bonaventura käyttää kohtuullisia ponnistuksiaan tämän kilpailun järjestämisessä ja hallinnassa. Jos kuitenkin aiheutuu vahinkoja, jotka johtuvat itse kilpailusta, voittajan nimen julkistamisesta tai jostain muusta syystä, Bonaventura ei ota vastuuta. Bonaventura ei ota vastuuta mahdollisista paino- tai kirjoitusvirheistä eikä muista vastaavista, julkaistussa materiaalissa olevista virheistä.


§8 Muu

Nämä ehdot ja kaikki osallistujien ja Bonaventuran väliset oikeussuhteet ovat Saksan lakien alaisia. Tuomioistuimeen hakeminen ei ole sallittua.


Onnea!

BONAVENTURA